13 tỉnh, thành phố đang chuyển đổi mã vùng điện thoại từ 11/2

Advertisemen

Kể từ ngày 11.2, số điện thoại cố định của 13 tỉnh, thành phố đã có đầu số mới.

Theo lộ trình chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định của Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ hôm nay (11.2), 13 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuyển đổi mã vùng. Sau đó, quá trình chuyển đổi sẽ bước vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3 với 46 tỉnh, thành phố khác.


Mã vùng điện thoại cố định của 13 tỉnh, thành phố đang được chuyển đổi từ ngày 11.2.

Trong thời gian đang thực hiện việc chuyển đổi (1 tháng trong mỗi giai đoạn), mã vùng cũ và mới sẽ được sử dụng song song, sau đó mã vùng cũ sẽ bị cắt bỏ và thay thế hoàn toàn bằng mã vùng mới.

Ở giai đoạn đầu, việc chuyển đổi mã vùng được thực hiện với 13 tỉnh, thành phố là Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng là từ 00h00 phút ngày 11.2.2017 đến 23h59 ngày 12.3.2017. Sau đó, từ ngày 13.3.2017, mã vùng điện thoại mới sẽ được dùng thay thế hoàn toàn cho mã vùng cũ.

Theo Bộ TT&TT, điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông là việc làm cần thiết. Trên thế giới, các nước thường điều chỉnh quy hoạch kho số của mình sau mỗi 10 – 15 năm, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển. Riêng tại Việt Nam, việc xây dựng và ban hành quy hoạch kho số lần đầu là vào năm 2006.

Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments